Strona główna -> Chcę pomóc

Chcę pomóc

Caritas Diecezji Tarnowskiej, podobnie jak Caritas Polska i Caritas innych Diecezji, śpieszy z pomocą ludziom dotkniętym nieszczęściami, doświadczonym ciężko przez kataklizmy i wypadki losowe, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Nasza pomoc jest możliwa przede wszystkim dzięki licznym ofiarodawcom, którzy za pośrednictwem Caritas pragną dzielić się tym, co posiadają z potrzebującymi bliźnimi.

Dlatego zwracamy się z apelem o wsparcie wielorakich inicjatyw i działań podejmo-wanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej na rzecz osób i rodzin cierpiących niedostatek, ubogich, samotnych i opuszczonych, chorych i bezdomnych.

Prowadzimy szereg akcji takich jak:

  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
  • Wielkopostna Jałmużna Caritas,
  • Wielkanocne Dzieło Caritas,
  • Akcja "Kromka Chleba",
  • zimowy i letni wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich itp.

 

Mogą Państwo dokonać wpłat na konto bankowe Caritas Diecezji Tarnowskiej:

PKO BP I O/Tarnów
71 1020 4955 0000 7302 0097 4683

z określeniem intencji, czyli komu chcą Państwo pomóc.

 

Ofiarowana pomoc wleje ufność w serca ludzi dotkniętych nieszczęściami, doda im otuchy i wiary, pomoże podnieść się z ciężkich doświadczeń.

Poprzez materialne wsparcie działań prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej można przyczynić się do tego, aby uśmiech zagościł na twarzach dzieci i młodzieży, aby chorzy i cierpiący znaleźli ulgę w cierpieniu, a potrzebujący należne wsparcie.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc na rzecz potrzebujących.

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska