Strona główna -> Podziękowania

Caritas nie mogłaby działać bez pomocy ludzi dobrej woli.

 

PODZIĘKOWANIA:


 

Caritas przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
składa serdeczne podziękowania wszystkim: 

 

    • SPONSOROM

    • OFIARODAWCOM

    • I INNYM OSOBOM ZA WSZELKIE DARY FINANSOWE, RZECZOWE I INNĄ POMOC

    • TAKŻE TYM, KTÓRZY MODLĄ SIĘ ZA DZIEŁO CARITASU

 

- serdeczne BÓG ZAPŁAĆ...     

 

 

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska