Strona główna -> Podziękowania

Caritas nie mogłaby działać bez pomocy ludzi dobrej woli.

 

PODZIĘKOWANIA:


 

Caritas przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
składa serdeczne podziękowania wszystkim: 

 

  • s. Cecylii Sypek

  • Siostrze Eleonorze

  • SPONSOROM

  • OFIARODAWCOM

  • I INNYM OSOBOM ZA WSZELKIE DARY FINANSOWE, RZECZOWE I INNĄ POMOC

  • TAKŻE TYM, KTÓRZY MODLĄ SIĘ ZA DZIEŁO CARITASU

 

- serdeczne BÓG ZAPŁAĆ...     

 

 

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska