Protokół z zebrania Parafialnego Oddziału  Caritas odbytego dnia 18. 09. 2019 pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Tabora i s. Natany Kasprzyk w obecności 18 wolontariuszy.


[1] 2
Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska