Chętnie pomagam – Kwesty


Wolontariusze Caritas, z dużym zaangażowaniem i radością włączyli się w zbiórki do puszek na:

- Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie.
15. 09. 2019

- Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 13. 10. 2019

- świece wigilijne i pomoc Kościołowi na Wschodzie
08. 12. 2019

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska