Bawmy się wesoło!


Każde spotkanie jest modlitewno-formacyjne, to dzisiejsze było modlitewno-karnawałowe… Panie Jezu,  razem z całym stworzeniem stajemy przed Tobą na początku miesiąca lutego, czasu karnawału i radości. My jako Rodzina Caritas, chcemy uczyć się od Maryi modlitwy i zjednoczenia z Bogiem w tej intencji prośmy:

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie wiedząc, że jestem grzeszny.
Potrzebuję twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości.
Wierzę, ze Ojciec w swojej wielkiej miłości posłał Ciebie Jezu
abyś umarł na krzyżu dla odkupienia moich grzechów.
Wyrzekam się całego przywiązania do nich.
Proszę Cię Panie Jezu , abyś wszedł do mojego życia
jako mój osobisty Pan i Zbawiciel.
Weź w posiadanie moje serce. Amen.

Po modlitwie wspólna zabawa, tance i radość.. nie do opisania -  natomiast młodzi wolontariusze przygotowali zabawę taneczną dla dzieci.  
 

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska