Odeszła do Pana Boga 31. 03. 2020 s. Eleonora Salamon


Uroczystości pogrzebowe 02. 04. 2020 w trudnym czasie… jest to dla nas trudna chwila, smutek został spotęgowany niemożnością uczestnictwa tak wielu osób .. łączyli  się tylko  duchowo.

Ks. Proboszcz Marek Tabor żegnając s. M. Eleonorę powiedział: ”nie wątpię w to, ze owocem Twojej miłości jest już osiągnięte zbawienie. Ale chciałbym Ci podziękować za Twoją wieloletnią, taką jednoznaczną, czytelną postawę miłości miłosiernej wobec tylu chorych, starszych w naszej Parafii” .. kończąc powiedział: „ … chciałbym Ci oddać bardzo głęboki szacunek i cześć ..”
 

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska