Zbiórka na Ziemię Świętą


Członkowie Caritas z radością się włączają się w akcję!

Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich pismem z dnia 27 marca br. (Prot. N. 1/2020) poinformowała, że w związku z obecną sytuacją pandemii spowodowanej przez Covid-19.

Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby zbiórka na Ziemię Świętą została przeniesiona z Wielkiego Piątku (10 kwietnia 2020 r.) na niedzielę, w okolicy święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Obchody upamiętniające odnalezienie relikwii Krzyża Świętego przez św. Helenę dały także początek publicznemu kultowi w Jerozolimie, gdzie „wszystko się zaczęło”. 

Wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, także narażone na zarażenie, które już i tak są bardzo dotknięte, korzystają każdego roku z hojnej solidarności wiernych z całego świata, aby móc kontynuować swoją ewangeliczną obecność, a także dalej prowadzić szkoły i placówki opieki otwarte dla wszystkich mieszkańców w celach wychowawczych, pokojowego współistnienia oraz opieki zwłaszcza nad najmniejszymi i najuboższymi.

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska