Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom


Zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r.
Co roku podczas adwentu świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce.  Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju.

Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.


 W tym roku w rozprowadzanie Świec Caritas w służbie potrzebującym włączyło się 10 wolontariuszy. Z serca dziękujemy wszystkim, którzy wsparli  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Niech Bóg napełnia WAS mocą, radością i błogosławieństwem w trudach codzienności. Chwała PANU.

Odwiedzin :
                Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska